Pathogenesis of feline enteric coronavirus infection
http://www.vetmed.ucdavis.edu/CCAH/d...FelMedSurg.pdf